QUANTIFICARE

POKAŻ KATEGORIE

3D LifeViz Mini™ - wysokiej wydajności, mobilny system 3D doskonale wspierający codzienną pracę lekarza!

Stereovision - kompaktowe urządzenie przeznaczone do wykonywania medycznych zdjęć zabiegowych, ze specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym! Utrwala skuteczność zabiegową, generuje raporty wyników pomiarów parametrów skóry, dokonuje analizy porównawczej przed i po zabiegu, tworzy realistyczną rekonstrukcję obrazu w trójwymiarze i pozwala z wizualizować efekty planowanego zabiegu!

Porównaj uzyskane wyniki pacjenta w odniesieniu do systemowej bazy danych pacjentów tej samej płci, wieku i fototypu skóry. Uzyskane wyniki pozwolą przygotować indywidualne zalecenia terapeutyczne.

3D LifeViz Mini™ - z technologią laserowego naprowadzania gwarantuje powtarzalność zdjęć przed i po zabiegu, dzięki czemu możemy zaprezentować wiarygodne wyniki leczenia. Przygotuj swoich pacjentów z 3D Face Shaper Simulation, wskaż kompleksowe działania, wybierz optymalne procedury zabiegowe dla lepszego i pełniejszego efektu. Z wizualizuj pacjentowi rekomendowane zabiegi aby pomóc mu w podjęciu decyzji.

Skontaktuj się z nami i umów na bezpłatną prezentację! Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom Full-3D uzyskaj «realistyczną» wizualizację w komplecie z okularami 3D.

SYSTEM 3D LifeViz Mini:

- podwyższa jakość świadczonych usług;
- umożliwia edukację pacjenta i uświadomienie mu potrzeb jego skóry.
- pozwala z wizualizować aktualny stan skóry, jak również symulować jej wygląd po rekomendowanych zabiegach, co zasadniczo pomaga pacjentowi w podjęciu optymalnej decyzji, zwiększając poziom jego satysfakcji;
- porównuje zdjęcia pacjentów przed i po zabiegu i weryfikuje skuteczność zabiegową;
- pozwala pacjentowi zobaczyć mu się takim, jak widzą go inni;
- system 3D LifeViz Mini dba zarówno o pacjenta, jak i personel medyczny;
- ze względu na swoje parametry, laserową możliwość naprowadzania, małą kompaktową formę oraz brak konieczności bezpośredniego kontaktu pacjenta z aparatem podczas wykonywania zdjęć;
– nie stawia żadnych wymogów, co do miejsca wykonywania zdjęć;
- zwiększa rentowność każdego gabinetu i cechuje go szybka stopa zwrotu.

System składa się z kamery stereowizyjnej 3D LifeViz oraz oprogramowania Quantificare Suite na komputer w systemie Windows, który może być dostarczony opcjonalnie. Kamera jest mała, lekka, kompaktowa, łatwa w obsłudze i przede wszystkim w pełni przenośna, nie wymaga przystosowywania specjalnego pomieszczenia do wykonywania zdjęć, ani specjalistycznego personelu do obsługi. Jej wykorzystywanie z łatwością daje się zaadaptować do każdego cyklu obsługi klienta, jest ekonomiczne i zwiększa rentowność.

Nie jest wymagane specjalne oświetlenie, ani parametry wnętrza. Za pomocą 3-‐4 zdalnych ujęć wykonywane jest precyzyjne zdjęcie, zawsze z tej samej odległości i w tej samej pozycji, dzięki systemowi naprowadzania laserowego, bez konieczności bezpośredniego kontaktu z urządzeniem, a funkcja systemu -3D Reconstruction automatycznie tworzy kompleksową wizualizację całej twarzy i dekoltu w trójwymiarze.

Zdjęcia mogą być transmitowane samoczynnie za pomocą opcjonalnej karty WiFi (wystarczy Click&Play) lub za pomocą przewodu USB. Zdjęcia są zunifikowane i bardzo wysokiej jakości, dzięki czemu zachowana jest ich powtarzalność, tak ważna przy porównywaniu zdjęć przed i po zabiegu.
 DO GABINETU
3D LifeViz Mini to jedyny przenośny i bezkontaktowy system precyzyjnego medycznego obrazowania skóry twarzy i wybranych partii ciała w systemie trójwymiarowym.

DO BADAŃ NAUKOWYCH
3D LifeViz Micro to aparat dedykowany do precyzyjnych oraz szczegółowych badań nawet najmniejszych zmian skórnych.

AESTHETIC CONCEPT
BIURO SPRZEDAŻY:

ul. Hanki Czaki 2/69 01-588 Warszawa
tel. 22 415 67 92, +48 668 040 694

e-mail: biuro@aestheticconcept.pl