GLAMOR


POBIERZ KATALOG
POKAŻ PRODUKTY

Wypełniacz skórny GLAMOR to sterylny niepirogenny żel składający się z usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia niezwierzęcego w fizjologicznym roztworze buforu fosforanu. Żel nie zawiera lateksu, jest lepko-sprężysty, klarowny, bezbarwny i biodegradowalny. Syntetyczne usieciowanie kwasu hialuronowego poprawia stabilność, trwałość, lepkość i sprężystość. Usieciowanie przekształca liniowy łańcuch kwasu hialuronowego w trójwymiarowy, który jest bardziej odporny na degradację enzymatyczną, przy zachowaniu zgodności biologicznej. W ten sposób tworzy żel nieropuszczalny w wodzie, który pozostaje stabilnie w tkankach i w trakcie kolejnych miesięcy jest powoli wchłaniany w procesie degradacji izowolumetrycznej. Wyższy stopień usieciowania, podobnie jak wielkość cząsteczek zapewnia większą odporność na degradację. Innym czynnikiem, który wpływa na konsystencję jest stężenie kwasu hialuronowego w żelu mierzone w mg/ml. Obejmuje ono zarówno cząsteczki rozpuszczalne (wolne cząsteczki kwasu hialuronowego), jak i nierozpuszczalne (retykulowane). Żele o wyższej sztywności mają lepszą odporność na siły dynamiczne, działające podczas ruchu mięśni twarzy, a zatem są bardziej odpowiednie do wypełniania głębszych bruzd i fałd np. bruzd nosowo-wargowych. Gęstość usieciowania bezpośrednio wpływa na zdolność do absorbcji wody. Łańcuchy kwasu hialuronowego o wyższym usieciowaniu będą bliżej siebie i mniej elastyczne tak, że połączenie z cząsteczkami wody będzie trudniejsze.AESTHETIC CONCEPT
BIURO SPRZEDAŻY:

ul. Hanki Czaki 2/69 01-588 Warszawa
tel. 22 415 67 92, +48 668 040 694

e-mail: biuro@aestheticconcept.pl