QUANTIFICARE


POKAŻ KATEGORIE

3D LifeViz - wysokiej wydajności, mobilny system 3D doskonale wspierający codzienną pracę lekarza!

Stereovision - kompaktowe urządzenie przeznaczone do wykonywania medycznych zdjęć zabiegowych, ze specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym! Utrwala skuteczność zabiegową, generuje raporty wyników pomiarów parametrów skóry, dokonuje analizy porównawczej przed i po zabiegu, tworzy realistyczną rekonstrukcję obrazu w trójwymiarze i pozwala z wizualizować efekty planowanego zabiegu!

Porównaj uzyskane wyniki pacjenta w odniesieniu do systemowej bazy danych pacjentów tej samej płci, wieku i fototypu skóry. Uzyskane wyniki pozwolą przygotować indywidualne zalecenia terapeutyczne.

3D LifeViz - z technologią laserowego naprowadzania gwarantuje powtarzalność zdjęć przed i po zabiegu, dzięki czemu możemy zaprezentować wiarygodne wyniki leczenia. Przygotuj swoich pacjentów z 3D Face Shaper Simulation, wskaż kompleksowe działania, wybierz optymalne procedury zabiegowe dla lepszego i pełniejszego efektu. Z wizualizuj pacjentowi rekomendowane zabiegi aby pomóc mu w podjęciu decyzji.

SYSTEM 3D LifeViz:

  • podwyższa jakość świadczonych usług
  • umożliwia edukację pacjenta i uświadomienie mu potrzeb jego skóry
  • pozwala z wizualizować aktualny stan skóry, jak również symulować jej wygląd po rekomendowanych zabiegach, co zasadniczo pomaga pacjentowi w podjęciu optymalnej decyzji, zwiększając poziom jego satysfakcji
  • porównuje zdjęcia pacjentów przed i po zabiegu i weryfikuje skuteczność zabiegową
  • pozwala pacjentowi zobaczyć mu się takim, jak widzą go inni
  • system 3D LifeViz Mini dba zarówno o pacjenta, jak i personel medyczny
  • ze względu na swoje parametry, laserową możliwość naprowadzania, małą kompaktową formę oraz brak konieczności bezpośredniego kontaktu pacjenta z aparatem podczas wykonywania zdjęć
  • nie stawia żadnych wymogów, co do miejsca wykonywania zdjęć
  • zwiększa rentowność każdego gabinetu i cechuje go szybka stopa zwrotu


 3D LifeViz Mini
3D LifeViz Mini to jedyny przenośny i bezkontaktowy system precyzyjnego medycznego obrazowania skóry twarzy i wybranych partii ciała w systemie trójwymiarowym.

3D LifeViz Infinity
3D LifeViz Infinity – twarz i ciało Pacjenta w trójwymiarze.

3D LifeViz Body
3D LifeViz Body obrazowanie w trójwymiarze do kształtowania sylwetki

3D LifeViz Micro
3D LifeViz Micro to aparat dedykowany do precyzyjnych oraz szczegółowych badań nawet najmniejszych zmian skórnych.

AESTHETIC CONCEPT
BIURO SPRZEDAŻY:

ul. Hanki Czaki 2/69 01-588 Warszawa
tel. 22 415 67 92, +48 668 040 694

e-mail: biuro@aestheticconcept.pl