QUANTIFICARE


POKAŻ KATEGORIE

3D LifeViz - wysokiej wydajności, mobilny system 3D doskonale wspierający codzienną pracę lekarza!

Stereovision - kompaktowe urządzenie przeznaczone do wykonywania medycznych zdjęć zabiegowych, ze specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym! Utrwala skuteczność zabiegową, generuje raporty wyników pomiarów parametrów skóry, dokonuje analizy porównawczej przed i po zabiegu, tworzy realistyczną rekonstrukcję obrazu w trójwymiarze i pozwala z wizualizować efekty planowanego zabiegu!

Porównaj uzyskane wyniki pacjenta w odniesieniu do systemowej bazy danych pacjentów tej samej płci, wieku i fototypu skóry. Uzyskane wyniki pozwolą przygotować indywidualne zalecenia terapeutyczne.

3D LifeViz - z technologią laserowego naprowadzania gwarantuje powtarzalność zdjęć przed i po zabiegu, dzięki czemu możemy zaprezentować wiarygodne wyniki leczenia. Przygotuj swoich pacjentów z 3D Face Shaper Simulation, wskaż kompleksowe działania, wybierz optymalne procedury zabiegowe dla lepszego i pełniejszego efektu. Z wizualizuj pacjentowi rekomendowane zabiegi aby pomóc mu w podjęciu decyzji.

SYSTEM 3D LifeViz:

  • podwyższa jakość świadczonych usług
  • umożliwia edukację pacjenta i uświadomienie mu potrzeb jego skóry
  • pozwala z wizualizować aktualny stan skóry, jak również symulować jej wygląd po rekomendowanych zabiegach, co zasadniczo pomaga pacjentowi w podjęciu optymalnej decyzji, zwiększając poziom jego satysfakcji
  • porównuje zdjęcia pacjentów przed i po zabiegu i weryfikuje skuteczność zabiegową
  • pozwala pacjentowi zobaczyć mu się takim, jak widzą go inni
  • system 3D LifeViz Mini dba zarówno o pacjenta, jak i personel medyczny
  • ze względu na swoje parametry, laserową możliwość naprowadzania, małą kompaktową formę oraz brak konieczności bezpośredniego kontaktu pacjenta z aparatem podczas wykonywania zdjęć
  • nie stawia żadnych wymogów, co do miejsca wykonywania zdjęć
  • zwiększa rentowność każdego gabinetu i cechuje go szybka stopa zwrotu


 3D LifeViz Mini
3D LifeViz Mini to jedyny przenośny i bezkontaktowy system precyzyjnego medycznego obrazowania skóry twarzy i wybranych partii ciała w systemie trójwymiarowym.

3D LifeViz Infinity
3D LifeViz Infinity – twarz i ciało Pacjenta w trójwymiarze.

3D LifeViz Body
3D LifeViz Body obrazowanie w trójwymiarze do kształtowania sylwetki

3D LifeViz Micro
3D LifeViz Micro to aparat dedykowany do precyzyjnych oraz szczegółowych badań nawet najmniejszych zmian skórnych.

AESTHETIC CONCEPT
We are an excellent beauty agency, advising a client on what is best for her. Give professional beauty technical services. There are many cooperative merchants, and the most recent one is replica Rolex watches merchant.
BIURO SPRZEDAŻY:

Biuro Sprzedaży i Centrum Szkoleniowe:
Józefa Bema 83/73
01-233 Warszawa

22 415 67 92, +48 604 775 163
e-mail: biuro@aestheticconcept.pl

Szkolenia MED: +48 692 446 856
Szkolenia Beauty: +48 666 326 509